Etapa infantil

VISITA L'ESCOLA

En el Col.legi San José Patronat sempre tenim les portes obertes, no dubtes en visitarnos

L’Educació Infantil comprén el segon cicle: de 3 a 6 anys

Aquest període és essencial en el creixement de l’alumnat, ja que es troben en un moment en què s’assentaran les bases del seu propi aprenentatge construït a partir del seu entorn més proper.

És per això que des del Col·legi PATRONAT volem posar a l’abast dels infants les eines necessàries perquè el seu desenvolupament sigui el més complet possible. L’estimulació primerenca infantil pretén el desenvolupament cognitiu, motor, social i emocional de l’alumnat.

  • Des del punt de vista cognitiu, volem crear hàbits que faciliten l’aprenentatge millorant la memòria, la concentració, l’atenció i la creativitat. Proposem el treball per projectes que estimula l’aprenentatge mitjançant activitats lúdiques que arranquen de les propostes dels discents i compten amb la riquesa de la col·laboració de les famílies.
  • Des de l’àrea de llenguatge, es treballen les habilitats que permeten a l’infant comunicar-se, així com la capacitat comprensiva, expressiva i gestual. Un projecte que inclou la potenciació de l’anglès treballant l’àrea motriu en anglès, amb continuïtat en l’etapa de Primària a través d’un projecte plurilingüe.
  • Des d’un punt de vista motor, es desenvolupen activitats d’equilibri, coordinació i motricitat fina, etc., que permeten als xiquets i les xiquetes prendre consciència del seu propi cos en l’espai i del seu propi moviment afavorint el control de el cos, i ajuda a afirmar la seva lateralitat , equilibri, coordinació, ubicació espai-temporal, control postural, etc.
  • L’àrea socioafectiva, no només afavoreix la integració a nivell social al participar de jocs grupals, sinó que també enforteix la seua personalitat superant xicotets reptes combatent així determinats pors. El seu autoconcepte i autoestima es veuen reafirmats al ser conscient dels seus límits i capacitats.

Aquests exercicis, repetits i plantejats a manera de jocs, augmenten tant el control emocional de l’alumne (sensació de seguretat), com l’aprenentatge, ja que desenvolupen destreses perquè el xiquet crea els seus propis jocs i exercita la seua curiositat i la seua imaginació.

En definitiva, consisteix a desplegar activitats de contacte o joc amb el nen, que propicien el desenvolupament de les seves potencialitats SOCIALS.

*Durant l’estimulació, per tant, es potencia el desenvolupament motriu, cognitiu, social i emocional, però també s’afavoreix la predisposició i el ritme d’aprenentatge de l’infant.