Col·legis diocesans

VISITA L'ESCOLA

En el Col.legi San José Patronat sempre tenim les portes obertes, no dubtes en visitarnos

Un col·legi diocesà és aquell la titularitat del qual ostenta l’Arquebisbat de València, bé directament, bé a través de les parròquies on estan radicats, o bé perquè el pastor de la diòcesi, l’Arquebisbe, és el president d’un patronat civil o canònic constituït en virtut d’un llegat testamentari o d’una fundació.

Es distingeix, doncs, dels col·legis públics que són de titularitat pública i estan finançats totalment amb fons públics; dels col·legis privats, la titularitat dels quals la tenen congregacions i instituts religiosos, i dels centres privats pròpiament dits, que funcionen en règim de mercat. Així, en els col·legis diocesans, el titular és, directament o indirectament, l’Arquebisbe de València.

La nostra preferència: els més desfavorits. Hui, aquesta preferència s’ha de mantindre i obrir-se a les noves pobreses de la nostra societat actual, perquè l’escola diocesana està cridada a mostrar una nova concepció de l’home i del món basada en l’amor de Déu. Hui es fa, especialment, en l’obertura dels nostres centres a l’escolarització de l’alumnat immigrant.

“Hem de crear per als NOSTRES ALUMNES un clima de treball, de participació, de responsabilitat, de respecte, d’esforç, de confiança i d’alegria que afavorisca el seu creixement com a persona”

Els nostres mitjans

  • Esforçar-se en aconseguir que l’alumne adquirisca destreses i actituds per a ser un bon ciutadà.
  • Animar a descobrir el sentit últim de la persona i uns fonaments sòlids per al seu estil de vida.
  • Mantenir un autèntic diàleg entre les diferents disciplines acadèmiques i la fe, considerant també fonamental valorar i donar continuïtat a les tradicions i la cultura pròpia de cada zona.
  • Buscar la trobada personal i la comunitària amb Déu, la familiaritat amb la Paraula de Déu i el magisteri de l’Església i el compromís del manament de l’amor amb tots els homes.

Acreditació

Animem als equips de les escoles a participar en la conferència, assistir a tallers i aportar experiències i coneixements compartits per utilitzar a la vostra escola.

Col.legis diocesans de Vàlencia

Col·legis Diocesans, és una fundació pia autònoma, de caràcter públic, erigida canònicament per l’Excm. Sr. Arquebisbe de València D. Agustín García Gasco i Vicente.

http://fundacioncolegiosdiocesanos.com/

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Colegi oficial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.

http://www.ceice.gva.es/