Col·legis diocesans

Un col·legi diocesà és aquell la titularitat del qual ostenta l’Arquebisbat de València, bé directament, bé a través de les parròquies on estan radicats, o bé perquè el pastor de la diòcesi, l’Arquebisbe, és el president d’un patronat civil o canònic constituït en virtut d’un llegat testamentari o d’una fundació.

Es distingeix, doncs, dels col·legis públics que són de titularitat pública i estan finançats totalment amb fons públics; dels col·legis privats, la titularitat dels quals la tenen congregacions i instituts religiosos, i dels centres privats pròpiament dits, que funcionen en règim de mercat. Així, en els col·legis diocesans, el titular és, directament o indirectament, l’Arquebisbe de València.

Som Església diocesana. Ens deixem educar per l’Evangeli de Jesucrist i eduquem, des d’ell, a professors, pares i alumnes.

Som parròquia. Fem nostres els plans de pastoral de la Diòcesi i de la parròquia des del camp específic de l’ensenyament.

Som cristians laics. Els col·legis diocesans fan una clara aposta perquè la missió de l’Església siga duta a terme pels cristians laics, compromesos i cridats per la seua vocació en les tasques educatives.

Som comunitat. Formem tots part d’ella: Arquebisbat-Fundació “Sant Vicent Màrtir”, rector, titular, equip directiu, professors, personal d’administració i serveis,  pares i mares com a màxims responsables de l’educació dels seus fills, i els alumnes, veritables protagonistes i subjectes actius del procés educatiu.

“Tenim una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món”

“Perseguim l’educació integral de la persona”

“Oferim un model de vida basat en el manament de l’amor

i materialitzat en l’educació integral “

La nostra preferència: els més desfavorits. Hui, aquesta preferència s’ha de mantindre i obrir-se a les noves pobreses de la nostra societat actual, perquè l’escola diocesana està cridada a mostrar una nova concepció de l’home i del món basada en l’amor de Déu. Hui es fa, especialment, en l’obertura dels nostres centres a l’escolarització de l’alumnat immigrant.

“Hem de crear per als NOSTRES ALUMNES un clima de treball, de participació,

de responsabilitat, de respecte, d’esforç, de confiança i d’alegria

que afavorisca el seu creixement com a persona”

Els nostres mitjans

  • Esforçar-se en aconseguir que l’alumne adquirisca destreses i actituds per a ser un bon ciutadà.
  • Animar a descobrir el sentit últim de la persona i uns fonaments sòlids per al seu estil de vida.
  • Mantenir un autèntic diàleg entre les diferents disciplines acadèmiques i la fe, considerant també fonamental valorar i donar continuïtat a les tradicions i la cultura pròpia de cada zona.
  • Buscar la trobada personal i la comunitària amb Déu, la familiaritat amb la Paraula de Déu i el magisteri de l’Església i el compromís del manament de l’amor amb tots els homes.

Acreditació

Animem als equips de les escoles a participar en la conferència, assistir a tallers i aportar experiències i coneixements compartits per utilitzar a la vostra escola.

Col.legis diocesans de Vàlencia

Col·legis Diocesans, és una fundació pia autònoma, de caràcter públic, erigida canònicament per l’Excm. Sr. Arquebisbe de València D. Agustín García Gasco i Vicente

http://fundacioncolegiosdiocesanos.com/

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Colegi oficial de la Conselleria d’EducacióCultura i Esport. Generalitat Valenciana.

http://www.ceice.gva.es/

PRÒXIMS EVENTS INFO
Descobreix tots els propers esdeveniments del col·legi Sant Jose Patronat
CALENDARI